Tư vấn phong thủy

Bộ Chuông bát và mõ bằng đồng

Bộ Chuông bát và mõ bằng đồng

Chuông và mõ đều được sử dụng khi Phật tử tụng kinh niệm Phật mang ý nghĩa cảnh tỉnh mọi người luôn có ý thức chánh niệm, đưa tâm trí về với Phật, …

Đồng tiền hoa mai mạ vàng 24K

Đồng tiền hoa mai mạ vàng 24K

Đồng tiền hoa mai còn gọi là Hoa Mai Kim Tiền, là đồng tiền bằng đồng hình hoa mai năm cánh. Đồng tiền Hoa Mai là vật phẩm phong thuỷ giải trừ tiểu …