Tư vấn

Hầu nhà Trần theo lối cổ

Hầu nhà Trần theo lối cổ

Khi nhắc tới thanh đồng ăn lộc nhà Trần, người ta thường nhắc tới nghi lễ xiên lình uy nghiêm mà đầy huyền bí. Vậy thế nào là dòng đồng Nhà Trần? Và …